Raadsleden vragen burgemeester dusdanig te handhaven dat het Kerkpad dagelijks toegankelijk is als openbare weg en dat de bedreigingen en intimidaties per direct stoppen

D66, CDA en de Stadspartij dienen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 januari een motie in (PDF) in waarin ze de burgemeester vragen dusdanig te handhaven dat het Kerkpad dagelijks toegankelijk is als openbare weg en dat de bedreigingen en intimidaties per direct stoppen. 

Verder vragen D66, CDA en de Stadspartij om het Meldpunt Kerkpad te laten participeren bij het oplossen van de problemen zodat er een veilig en leefbaar Kerkpad komt.

Tenslotte vragen de partijen aan de burgemeester om de gemeenteraad maandelijks te informeren over het verloop van het proces en de definitieve oplossing voor te leggen aan de gemeenteraad.

We hopen dat de motie de steun krijgt van de andere partijen in de gemeenteraad van Zutphen en er een einde komt aan de bedreigingen en intimidaties op en de blokkade van het Kerkpad.

Link: Motie Kerkpad veilig en leefbaar (PDF) .

Meldpunt dient klacht in bij gemeentelijke ombudsman

Het Meldpunt Kerkpad heeft een klacht ingediend bij de gemeentelijke ombudsman. Uit de vele recente meldingen van wandelaars en fietsers blijkt dat de burgemeester het recht op vrije en ongehinderde doorgang over het Kerkpad, een openbare weg, niet handhaaft.

Het Kerkpad is dagelijks geblokkeerd met tractoren, landbouwvoertuigen en auto’s. Verder worden wandelaars en fietsers bedreigd en wordt er met de tractor op ze ingereden. Deze week zijn er meerdere ernstige incidenten geweest.

In een jaar tijd zijn er ruim 100 (honderd!) meldingen van incidenten aan ons doorgegeven. Ondanks de vele meldingen wordt er door de burgemeester niet gehandhaafd. Daarom hebben we een klacht ingediend bij de gemeentelijke ombudsman.

Wat hebben die wandelaars en fietsers bij ons, bij de gemeente en bij de politie gemeld? Een kleine opsomming:

er is 48 keer met de trekker op mensen ingereden;

62 keer zijn wandelaars en fietsers compleet verrot gescholden en bedreigd;

57 keer was het Kerkpad, een openbare weg, geblokkeerd;

19 keer zijn mensen omgekeerd, omdat de boer dreigde hen wat aan te doen als ze door zouden lopen of fietsen;

53 keer kregen mensen met de nodige scheldkanonnades te horen ‘je mag hier niet komen, dit is een privé-weg’;

dan zijn er nog 26 andere incidenten gemeld; – mensen zijn gestalkt, er is met een geweer naar onschuldige voorbijgangers gezwaaid, hun mobiel is afgepakt, er is tegen fietsen van voorbijgangers getrapt, er zijn dieren mishandeld.

Burgemeester gaat op de stoel van de rechter zitten

We zijn van verschillende kanten benaderd met vragen over de stand van zaken op het Kerkpad. Dit naar aanleiding van wat de burgemeester daarover in verschillende media heeft gezegd. Daarom deze update.

 1. Wij zijn geen partij

In verschillende media wordt door de burgemeester de suggestie gewekt dat wij betrokken zijn bij de gesprekken over een omleiding. Dat is niet zo. We zijn op geen enkele manier betrokken. De burgemeester praat wel over ons, maar niet met ons.

2. Een omleiding: prima

Wij zijn in principe blij met een omleiding. Al is dat wel afhankelijk van hoe dat pad gaat lopen. Maar dat weten we niet, wij worden er niet bij betrokken. Ruim een jaar geleden hebben we al ingestemd met een omleiding. Maar de boer heeft een omleiding altijd tegen gehouden. Blijkbaar is hij van gedachten veranderd.
We zetten wel grote vraagtekens bij de reden van de omleiding, namelijk dat de boer zijn werk niet kan doen. Dat is nooit onderzocht. En wat ook vreemd is: de boer heeft van de gemeente vergunning gekregen om zijn stallen uit te breiden met als resultaat dat hij zijn nieuwe stal op de grens van het openbare Kerkpad heeft gebouwd. En daarna klaagt hij dat hij geen ruimte heeft om zijn werk te doen. Tja…

Verder vinden we het een schande dat de boer gewoon door mag gaan met het blokkeren van het Kerkpad en het bedreigen en intimideren van mensen. Er wordt niet opgetreden.

3. ….Maar een omleiding maakt geen einde aan de bedreigingen

Een omleiding betekent niet dat het afgelopen is met de bedreigingen en intimidaties aan het adres van wandelaars en fietsers. De boer bedreigt ook mensen op het andere deel van het Kerkpad (tussen Voorsterallee en het witte bruggetje), op de Voorsterallee en de Kapperallee. Hiertegen helpt alleen handhaven, maar dat is nu niet het sterkste punt van de burgemeester. De burgemeester heeft de situatie op het Kerkpad de afgelopen jaren volledig uit de hand laten lopen door niet in te grijpen.

4. Fietsers de dupe, als het aan de burgemeester ligt

De burgemeester wil het Kerkpad afsluiten voor fietsers. Fietsers mogen blijkbaar niet langer genieten van het Kerkpad. Volgens de burgemeester kunnen die best over de Voorsterallee. Nee burgemeester, dan kan niet. Op de Voorsterallee is de fietser vogelvrij; voor ouderen en kinderen van de basisschool is het Kerkpad een veilig alternatief. Wij vinden dan ook dat het pad open moet blijven voor wandelaars en fietsers.

5. Bevolking van Zutphen betaalt mee aan het nieuwe pad

We vinden het bespottelijk dat de bevolking van Zutphen moet meebetalen aan deze omleiding, waarvan alleen de boer profijt heeft. Het is belachelijk dat wij meer gemeentelijke belastingen moeten gaan betalen, omdat deze boer zijn zin moet krijgen. Dus: alleen een omleiding op kosten van de boer.

6. Burgemeester gaat op de stoel van de rechter zitten

Wij zijn geschokt door de woorden van burgemeester Vermeulen op Lokaal Gelderland. Ze suggereert dat onschuldige, nietsvermoedende wandelaars hetzelfde gewelddadige gedrag vertonen als deze boer, terwijl ze heel goed weet dat dat niet zo is.
De suggestie dat wandelaars zich misdragen, vinden we kwetsend, lasterlijk en volkomen misplaatst.
Verder gaat ze met deze opmerking ook nog eens op de stoel van de rechter zitten. De boer moet zich binnenkort nog voor de rechter verantwoorden voor zijn daden tegenover wandelaars. Door het gedrag van deze boer gelijk te stellen aan het gedrag van onschuldige wandelaars probeert ze invloed uit te oefenen op de rechtspraak en de publieke opinie. Stemmingmakerij. Zo laat je je als burgemeester wel van een hele slechte kant zien.

7. Super unieke zaak

De burgemeester noemt het Kerkpad een ‘super unieke zaak’. Daar zijn we het wel mee eens: dat een burgemeester het nalaat op te treden tegen iemand die mensen bedreigt en intimideert en de openbare weg blokkeert is inderdaad super uniek.
En dat ze daarna ook nog op de stoel van de rechter gaat zitten, maakt het nog unieker.

7. Wij gaan door

De omleiding is er nog lang niet. We weten niet hoe het pad gaat lopen. De boer gaat door met bedreigingen en intimidaties en elke dag is het Kerkpad geblokkeerd. En daar wordt niet tegen opgetreden. Daarom blijven we incidenten die bij ons gemeld worden publiceren.

Burgemeester, raadsleden, we zijn op weg naar de 100 (honderd ! ) incidenten

 • De boer gaat door met bedreigen en intimideren van wandelaars en fietsers en het blokkeren van het Kerkpad. Het is te triest voor woorden, maar we zijn op weg naar de honderd incidenten
 • Het zijn er in werkelijkheid nog veel meer, niet iedereen maakt er melding van.
 • Deze week meldde een wandelaar dat het Kerkpad op drie plekken geblokkeerd was.
 • Op 29 april 2020 hebben we een petitie aangeboden, onder andere aan de burgemeester en de gemeenteraad, waarin we vragen om een open en veilig Kerkpad. Ruim 500 mensen hebben de petitie ondertekend.
 • Naar aanleiding van de petitie krijgen we veel steunbetuigingen.
 • Maar zowel de burgemeesters als de gemeenteraad laten de boer gewoon doorgaan met bedreigen en het blokkeren van het pad.
 • Volgens politie en openbaar ministerie heeft burgemeester Annemieke Vermeulen de regie. Dus grijp in burgemeester!
 • We zijn zelf een onderzoek gestart naar de situatie op het Kerkpad. Waarom mag deze boer zijn gang gaan? Je kunt ons helpen met dit onderzoek.
 • Het Kerkpad is – nog steeds – een openbare weg. Dat heeft de gemeente bevestigd door het verzoek van de boeren om de weg af te sluiten niet te honoreren.
 • De boeren hebben bezwaar aangetekend tegen die beslissing.
 • De gemeente heeft daarna verschillende partijen uitgenodigd om opnieuw hun visie te geven over het al dan niet afsluiten van de weg.
 • Het Meldpunt Kerkpad is hiervoor niet uitgenodigd. Als formele reden is gegeven dat we geen rechtsvorm hebben. In andere gemeente is dat overigens geen enkele reden om direct betrokkenen niet uit te nodigen.
 • Die bezwaarprocedure loopt nu al maanden.
 • Intussen blijft het Kerkpad geblokkeerd en blijft de boer mensen bedreigen.

Boer heeft geen argumenten om Kerkpad af te sluiten en gaat maar door met geweld

Vanaf het moment dat de boer zich aan het Kerkpad vestigde, begonnen de bedreigingen en intimidaties; later volgden er ook blokkades. Eerst incidenteel, nu is het Kerkpad bijna elke dag geblokkeerd. Toen dat allemaal niet hielp om wandelaars en fietsers van de openbare weg te jagen, vroeg de boer de gemeente Zutphen om het Kerkpad af te sluiten.

Toen de gemeente dat verzoek afwees, begon de boer te roepen dat het Kerkpad van hem is en niet van de gemeente. En hij ging in beroep tegen het besluit van de gemeente.

Intussen hebben we het verzoek van de boer aan de gemeente om het Kerkpad af te sluiten kunnen inzien. We hebben het, inclusief aanvullende documenten, aan enkele deskundigen laten lezen.

Ze zijn eensluidend in hun oordeel: in het verzoek van de boer worden geen argumenten aangevoerd die afsluiting van het Kerkpad rechtvaardigen.

Daarnaast zijn de argumenten die de boer aanvoert voor zover mogelijk getoetst: kloppen de argumenten / feiten van de boeren? Het antwoord daarop: nee!

Dat weet de boer zelf ook; daarom is hij begonnen met het bedreigen en intimideren van wandelaars en fietsers en blokkeert hij de weg. Ook probeert hij voorbijgangers af te schrikken met allerlei borden met leugenachtige waarschuwingen. Burgemeester Annemieke Vermeulen van Zutphen staat dit criminele gedrag toe en laat de boer zijn gang gaan ten koste van onschuldige, nietsvermoedende wandelaars en fietsers.

Wordt vervolgd.

Boer intimideert toeristen en blokkeert doorgang Kerkpad: welkom in gastvrij Zutphen !

De afgelopen weken heeft de boer op het Kerkpad en omgeving vakantiegangers lastig gevallen en bedreigd. Ook zijn er wandelaars met het nodige geschreeuw en gevloek teruggestuurd: ‘dit is mijn weg’.

Het is beschamend wat hier gebeurt. Burgemeester Annemieke Vermeulen gaat op vakantie, terwijl mensen die in Zutphen en omstreken op vakantie zijn lastig worden gevallen door een gewelddadige boer.

De burgemeester belooft al een jaar dat er een einde komt aan deze gewelddadigheden, maar de boer blijft gewoon bedreigen en intimideren. Als er een politie-agent wordt bedreigd door een boer op een trekker, dan wordt de betreffende boer meteen opgepakt. Als gewone burgers bedreigd worden door een boer op een trekker, dan wordt de desbetreffende boer geknuffeld en gepamperd door onze burgemeester en de burgers worden aan hun lot overgelaten.

We zijn diep teleurgesteld in de burgemeester. Maar ook in de gemeenteraad van Zutphen. Het is beschamend dat de gemeenteraad niet ingrijpt. De raadsleden tonen geen enkele interesse in het geweld dat zowel tegen hun eigen burgers als tegen vakantiegangers gebruikt wordt. Onze ‘volksvertegenwoordigers’ zijn te druk met hun eigen politieke spelletjes.

Voor het stadhuis en het politiebureau van Zutphen zijn onlangs zware bloembakken geplaatst om de gebouwen te beschermen tegen mensen die met hun auto of trekker de gevel willen rammen of naar binnen willen rijden. Intussen zijn de mensen die op het Kerkpad wandelen of fietsen vogelvrij.

Burgemeester, raadsleden, bescherm uw burgers! Treedt nu eindelijk eens op tegen dit geweld.

Burgemeester, doe er iets aan!

De boer gaat door met het bedreigen en intimideren van wandelaars en fietsers en het blokkeren van het Kerkpad. Citaat van de boer: ‘Dit is mijn weg, dat weet niemand bij de gemeente, maar het is mijn eigendom; het is mijn weg.

Gemeente, burgemeester en politie zijn op de hoogte van het gedrag van de boer. Toch kan hij daarmee doorgaan. Burgemeester, doe er iets aan, u hebt de regie.

Tien redenen waarom het Kerkpad open moet blijven – zonder barricades, bedreigingen en intimidaties

 1. Het Kerkpad is al ruim honderd jaar als pad in gebruik en al ruim een halve eeuw een geliefd pad voor bewoners van Warnsveld en Zutphen die het gebruiken als onderdeel van hun wandelrondje;
 2. Het Kerkpad is voor andere wandelaars de verbinding tussen stad en buitengebied;
 3. Het Kerkpad is van groot belang als uitloopgebied voor de bewoners van Warnsveld en Zutphen. Het is door de verharding toegankelijk voor mensen die minder goed ter been zijn of mensen die met een rollator of kinderwagen lopen;
 4. Het Kerkpad is onderdeel van regionale, lokale en landelijke wandelroutes;
 5. Een van de wandelroutes routes is er gekomen mede op initiatief van de gemeente Zutphen;
 6. De openbare ruimte in Nederland is van iedereen en niet van een toevallige pachter of eigenaar. Er zijn talloze voorbeelden van plaatsen waar agrarische bedrijfsvoering en recreatie prima samengaan. Dit Kerkpad was daar zelf een voorbeeld van, tot vier jaar geleden…;
 7. Volgens de omgevingsvisie van de provincie Gelderland moet het gebied deel uitmaken van een beweegvriendelijke leefomgeving. Uit onderzoek van NBTC (Nationaal Bureau voor Toerisme) blijkt dat wandelen steeds populairder aan het worden is, onder andere omdat steeds duidelijker is dat het bijdraagt aan een goede gezondheid;
 8. Aantrekkelijke, toegankelijke en veilige routes zijn een belangrijke motivatie voor mensen om – vanuit huis – te gaan wandelen. Haal je routes weg uit de woonomgeving of maak je ze minder aantrekkelijk, toegankelijk of veilig dan leidt dat ertoe dat mensen minder snel een gezondheidsbevorderende wandeling gaan maken / actief bewegen;
 9. Toen de boer zich vier jaar geleden op het Kerkpad vestigde, wist hij dat er een openbaar pad over het erf liep;
 10. Barricades, bedreigingen en intimidaties zijn geen argument om een geliefd wandelpad af te sluiten.

Petitie voor open en veilig Kerkpad aangeboden

De petitie voor een open en veilig Kerkpad is woensdag 29 april aangeboden aan burgemeester Annemieke Vermeulen van Zutphen, de gemeenteraad van Zutphen, John Berends, commissaris van de Koning van Gelderland, de leden van Provinciale Staten van Gelderland, Oscar Dros, hoofdcommissaris van politie Oost-Nederland en aan John Lucas, hoofdofficier van justitie Oost-Nederland.

Ruim 500 mensen hebben de petitie voor een open en veilig Kerkpad in Zutphen ondertekend.

Sinds bijna drie jaar worden wandelaars en fietsers op het Kerkpad tussen Kapperallee en Wijnhofstraat structureel lastig gevallen. Voorbijgangers worden weggestuurd, weggejaagd, met de trekker achterna gezeten, gestalkt, met een buks bedreigd, beschimpt, bedreigd door middel van  gescheld en getier, klem gereden, enzovoorts. Daarnaast wordt het Kerkpad continu geblokkeerd door trekkers en landbouwvoertuigen.

Het Kerkpad is al ruim honderd jaar als pad in gebruik en is onderdeel van meerdere regionale en landelijke wandelroutes.

Het Kerkpad is van groot belang als uitloopgebied voor de bewoners van Warnsveld en Zutphen. Het is door de verharding toegankelijk voor mensen die minder goed ter been zijn of  mensen die met een rollator of kinderwagen lopen.

Bewoners hebben recht op een fatsoenlijke mogelijkheid om ommetjes te kunnen maken. Bewegen en gezondheid zijn in het beleid belangrijke onderwerpen. Volgens de omgevingsvisie van de provincie Gelderland moet het gebied deel uitmaken van een beweegvriendelijke leefomgeving.

De ondertekenaars roepen via de petitie op ervoor te zorgen dat wandelaars en fietsers – niet gehinderd door barricades, bedreigingen en intimidatie – gebruik kunnen blijven maken van het Kerkpad.

Help ons met onderzoek naar agressie op het Kerkpad

Kerkpad ZutphenMeldpunt Kerkpad is een onderzoek begonnen naar de situatie op het Kerkpad.
Aanleiding is de voortdurende agressie tegen wandelaars en fietsers èn het slappe optreden van gemeente en politie hiertegen. Voorbijgangers op het Kerkpad en omliggende wegen zijn al drie jaar vogelvrij omdat gemeente en politie nauwelijks optreden tegen de agressie en intimidatie van de betreffende boer.

Dat roept bij iedereen veel vragen op, zoals bijvoorbeeld:

– Hoe is het mogelijk dat iemand al drie jaar door kan gaan met dit gedrag?

– Hoe is het mogelijk dat iemand bijna dagelijks het Kerkpad, een openbare weg, kan blokkeren?

– Waarom wijst de burgemeester naar de politie en de politie naar de burgemeester als we vragen om op te treden?

– Vechten de boeren en de gemeente een conflict uit over de rug van wandelaars en fietsers?

– Wat zijn de werkelijke motieven van de boeren en van de gemeente?

En zo zijn er nog veel meer vragen. We roepen je hulp in bij het vinden van antwoorden op die vragen. Want van de gemeente en de politie krijgen we die antwoorden niet. En de boer wil niet met ons in gesprek. Daarom gaan we proberen de antwoorden op de vele vragen op een andere manier boven water te krijgen.

We beginnen met het verzamelen van een aantal urgente vragen die bij veel mensen leven en waarop we daarna samen het antwoord gaan zoeken.

Vertrouwelijk

Iedereen kan helpen door zijn of haar vragen en antwoorden met ons te delen via het contactformulier. Mocht je daarop prijs stellen, dan wordt je bijdrage vertrouwelijk behandeld. Ook tips zijn welkom en ook daar geldt: vertrouwelijkheid staat voorop. Mocht je weten waar we het antwoord kunnen vinden, of mocht je het antwoord zelf hebben, dan houden we ons natuurlijk ook aanbevolen.

Andere meldingen

Daarnaast maken we gebruik van de meldingen die we hebben ontvangen. Behalve de incidenten zijn er ook andere meldingen binnengekomen. Die hebben we tot nu toe altijd terzijde geschoven – het ging ons om de agressie tegen voorbijgangers en de blokkade van de openbare weg.

Maar gezien het onveranderde gedrag van de boeren en het slappe optreden van burgemeester Vermeulen en de politie nemen we alles mee in ons onderzoek. De situatie is er serieus genoeg voor.

Alle vragen worden op deze website gepubliceerd en daarna gaan we met iedereen die wil bijdragen, op zoek naar de antwoorden. Ook onze zoektocht en de antwoorden die we vinden worden gepubliceerd op deze website.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén