Al 150 incidenten, maar burgemeester gooit fietsers en wandelaars van het pad en trakteert terreurboer op fraaie oprijlaan en uitbreiding erf

Burgemeester Annemieke Vermeulen beloont de terreurboer op het Kerkpad met een fraaie oprijlaan en uitbreiding van zijn erf. Hij krijgt het alleenrecht op het Kerkpad. Wat hij de afgelopen vijf jaar illegaal deed – het bedreigen en intimideren van voorbijgangers op de openbare weg, met geweld fietsers en wandelaars te lijf gaan en waar ‘onze’ burgemeester niet tegen optrad – wordt op initiatief van de burgemeester gelegaliseerd.

Geweld loont in Zutphen

Burgemeester_Vermeulen_gooit_wandelaars_en_fietsers_van_het_KerkpadVanaf de Kapperallee tot ver voorbij zijn boerderij zijn wandelaars en fietsers niet meer welkom op het Kerkpad. Na 150 incidenten is het niet de boer die wordt aangepakt, maar de wandelaar en de fietser. Geweld loont in Zutphen! Voor wandelaars komt er een nieuw paadje naast het huidige, alsof dat zo veilig is ….. Fietsers kunnen het trouwens helemaal schudden: die zijn niet meer welkom.

Volgens de burgemeester ontstaan er gevaarlijke situaties door de combinatie van wandelaars/fietsers en grote landbouwmachines. Maar ze weet heel goed dat het niet de landbouwmachines zijn die voor problemen zorgen. Wandelaars en fietsers melden ‘gevaarlijke situaties’ omdat ze op allerlei manieren bedreigd en lastig gevallen worden door de terreurboer.

Ernstige incidenten

De terreurboer is blijkbaar nog niet tevreden over het bereikte resultaat, want hij mishandelt nog steeds voorbijgangers. De afgelopen weken zijn er weer enkele ernstige incidenten geweest.

Volgens de burgemeester zijn met het nieuwe wandelpad de problemen opgelost. De incidenten met de terreurboer spelen zich echter niet alleen af rond zijn boerderij, maar in de hele omgeving. Wat is de volgende stap burgemeester: de hele wijk Noordveen gesloten verklaren?

Toen de terreurboer zich hier vijf jaar geleden vestigde, wist hij dat er een openbare weg over het erf liep. Maar daar had hij snel wat op gevonden: door het bedreigen, intimideren en te lijf gaan van wandelaars en fietsers heeft hij het na vijf jaar voor elkaar gekregen dat de burgemeester het Kerkpad gesloten verklaart.

Optreden burgemeester

We hebben verschillende deskundigen gevraagd hun mening te geven over de handelwijze van de burgemeester. Unaniem geven ze aan dat de burgemeester verschillende instrumenten ter beschikking heeft om op te treden tegen de terreurboer. Maar die gebruikt ze niet. Ze heeft zich nooit bekommerd om de slachtoffers van de boer.

Wandelaars en fietsers nog steeds vogelvrij – B&W laat gewelddadige boer zijn gang gaan op het duurste pad van Zutphen

In juni zou het nieuwe wandelpad er liggen. Wethouder Werger en burgemeester Vermeulen kondigden het een half jaar geleden vol overtuiging aan. Wethouder Werger: ‘de piketpaaltjes zijn al geslagen’. Nu wordt duidelijk dat het pad er niet voor de zomer ligt en dat we ‘blij’ mogen zijn als het er voor de winter ligt. De boer gaat intussen door met het bedreigen van mensen en het blokkeren van het Kerkpad.

Het gedrag van de boer wordt steeds gewelddadiger. Er was haast bij het aanleggen van het nieuwe pad en de plannen waren al rond, dus het college van B&W (VVD, PvdA, GroenLinks en SP) wilde het Meldpunt Kerkpad niet bij de plannen betrekken, was de boodschap. Intussen zijn we een half jaar verder, de piketpaaltjes zijn al bijna weggerot, de boer heeft illegaal een aantal gemeentelijke bomen en struiken gestript, maar iets dat op een pad lijkt? Nee.

Duurste pad van de gemeente Zutphen

Hoe is dat mogelijk? De gemeente is continu met de boer en andere ‘betrokkenen’ in onderhandeling. De boer wordt niet alleen bij het blokkeren van het Kerkpad en het bedreigen van mensen door het college van B&W in de watten gelegd, maar ook bij de aanleg van het wandelpad. Het is de omgekeerde situatie: er wordt niet naar de gedupeerden geluisterd, maar alleen naar de aanstichter van deze ellende. Het nieuwe wandelpad, als het er komt, wordt met stip het duurste pad van de gemeente Zutphen.

Reacties van voorbijgangers

We horen van wandelaars en fietsers op het Kerkpad dat ze een beetje moedeloos worden van het melden van incidenten. Een wandelaar: ‘Ik krijg van de gemeente bericht dat ze het erg vervelend vinden wat me is overkomen en daar blijft het dan bij. Er wordt niet opgetreden. Er gebeurt niets. Waarom zou ik ze dan informeren?’ Een andere wandelaar: ‘De gemeente vindt het blijkbaar wel best zo. Het is te gek voor woorden. Die terreurboer wordt de hand boven het hoofd gehouden, de burgemeester staat toe dat wandelaars en fietsers op de openbare weg bedreigd worden. Dat is idioot. Dat kan alleen in Zutphen.’ Volgens een fietser zorgt het slappe optreden van B&W er voor dat mensen dit zelf gaan oplossen. ‘Wat heb je aan zo’n overheid?’

Omleiding is overbodig

De omleiding is wat ons betreft overbodig: gemeente en politie moeten handhaven op het huidige Kerkpad. Want zo is het begonnen: de boer ging al vrij snel nadat hij zich op het Kerkpad had gevestigd mensen bedreigen. En toen voorbijgangers aangifte gingen doen, verzon hij een hele trits argumenten om het pad af te sluiten. Argumenten die de gemeente nooit heeft onderzocht, maar klakkeloos heeft overgenomen. Als de burgemeester vanaf het begin had gehandhaafd, hadden wandelaars en fietsers nu op een normale manier van het Kerkpad gebruik kunnen maken. In plaats daarvan komt er een omleiding, alleen voor wandelaars. Het is te gek voor woorden.

Strafzaak op herhaling

De boer is in februari veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur voor het bedreigen van een trimgroep en een wandelend echtpaar. De boer is het blijkbaar niet eens met de uitspraak van de politierechter, hij heeft hoger beroep aangetekend. Dat betekent dat deze strafzaak binnenkort op herhaling gaat bij het gerechtshof.

De zaak wordt daar helemaal opnieuw beoordeeld en dat kan interessant worden: als het gerechtshof de tientallen ernstige incidenten meeneemt die na deze bedreigingen weer hebben plaatsgevonden, kan de straf wel eens aanzienlijk hoger uitvallen.

Gemeente maakt wandelpad van omgeleid Kerkpad, kosten worden verhaald op de boer, bedreigingen gaan door

De gemeente Zutphen heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van een wandelpad om de Kerkpadboerderij. De kosten van de aanleg worden verhaald op de boer. De Kerkpadboer gaat, ondanks zijn veroordeling, gewoon door met het bedreigen en intimideren van voorbijgangers.

De gemeente gaat vanaf de Kapperallee een pad aanleggen, dat parallel loopt aan het bestaande Kerkpad, aan de andere kant van de knotwilgen, om de Kerkpadboerderij gaat en dan nog 125 meter parallel aan het Kerkpad blijft lopen om ongeveer in het midden van de twee boerderijen weer op het Kerkpad uit te komen.

De omleiding loopt over grond van de gemeente die door de Kerkpadboer wordt gepacht. De kosten van de aanleg van het pad worden op de boer verhaald via de pachtovereenkomst.

Het Meldpunt Kerkpad heeft geen inspraak gehad bij dit omleidingsplan. De gemeente heeft ons onlangs wel bijgepraat. In dat gesprek hebben we onder andere duidelijk gemaakt dat wij het vreemd vinden dat het Kerkpad afgesloten wordt voor fietsers.

Nog vreemder vinden we het dat iemand die mensen intimideert en bedreigt beloond wordt met een omleiding, terwijl hij de veroorzaker van de problemen is.

Volgens de gemeente wordt er door zowel boa’s als politie bijna dagelijks gecontroleerd of het Kerkpad open (d.w.z. niet geblokkeerd) en veilig is. Ondervind je problemen of word je bedreigd? Doe aangifte en laat het ons ook weten.

Wij blijven de veiligheid op zowel het oude als het nieuwe pad volgen.

Hieronder de tekeningen die bij de omgevingsvergunning behoren. Staar je vooral niet blind op de fraaie tekeningen en foto’s. Het zijn niet meer dan artist’s impressions. En het is nog maar de vraag of het zo uitgevoerd wordt.

Bezwaren tegen de omgevingsvergunning moeten voor 25 maart ingediend worden.

Hier de documenten:

 1. Aanvraag omgevingsvergunning wandelpad
 2. Overzicht kadastrale percelen
 3. Uitzettekening traject wandelpad
 4. Voorstel inrichting en beheer

Kerkpadboer krijgt taakstraf voor bedreigen trimgroep en wandelend echtpaar

De politierechter heeft de Kerkpadboer vanmiddag veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur voor het bedreigen van een trimgroep en een wandelend echtpaar.

De politierechter noemde het ‘heftige bedreigingen’ en achtte bewezen dat de man de slachtoffers angst heeft ingeboezemd door intimiderend rijgedrag op zijn trekker en door ze uit te schelden en verbaal te bedreigen. De bedreigingen speelden zich af in november 2019 en januari 2020.

Deze strafzaak stond eerst gepland voor augustus vorig jaar, maar werd toen uitgesteld vanwege corona. Daarna zijn er nog veel meer ‘heftige bedreigingen’ geweest. Of die ook nog voor de rechtbank komen, is niet bekend.

Tijdens de zitting benadrukte de boer meerdere keren dat hij een warme relatie onderhoudt met burgemeester Vermeulen, probeerde hij zichzelf neer te zetten als slachtoffer en vergeleek hij de wandelaars en fietsers op de openbare weg met leden van Wakker Dier en de Dierenbescherming.

Voor meer informatie over de zitting bij de politierechter kijk op de website van Contact Zutphen of bij Omroep Gelderland.

Gemeenteraad: burgemeester zorg ervoor dat het Kerkpad veilig en toegankelijk is

De gemeenteraad van Zutphen heeft maandag (25 januari) met grote meerderheid van stemmen de motie ‘Kerkpad Warnsveld veilig en leefbaar’ aangenomen.

In de motie, een initiatief van D66, wordt de burgemeester gevraagd:

1. Dusdanig te handhaven dat het Kerkpad dagelijks toegankelijk is als openbare weg en bedreigingen en intimidaties per direct stoppen;
2. Het Meldpunt Kerkpad te erkennen als gesprekspartner en deze betrokken inwoners te laten participeren bij het oplossen van de problemen zodat er een veilig en leefbaar Kerkpad komt;
3. De gemeenteraad maandelijks te informeren over het verloop van het proces en de definitieve oplossing aan de raad voor te leggen.

We zijn ontzettend blij met de steun van de gemeenteraad. Want die steun is hard nodig. Tijdens de gemeenteraadsvergadering maandag bleek dat de burgemeester de afgelopen tijd zowel in de media als in de gemeenteraad verschillende verhalen heeft opgehangen die niet waar zijn:

 • Voor de camera van Omroep Gelderland, en ze heeft het ook tegen de raad en in andere media gezegd, liet de burgemeester onlangs weten dat de gemeente en de boer een overeenkomst gaan sluiten over een omleiding van het Kerkpad en dat de boer de kosten van die omleiding betaalt. Tijdens de raadsvergadering maandag bleek dat er helemaal geen overeenkomst is dat deze er ook niet komt. En, nu komt het, de gemeente Zutphen neemt de kosten van de omleiding voor zijn rekening.
 • Door drie jaar mensen te bedreigen krijgt deze boer het bij burgemeester en wethouders voor elkaar dat er een omleiding rond zijn boerderij komt en dat de gemeente Zutphen de rekening betaalt!
 • De burgemeester zegt in de media en in de gemeenteraad dat het Meldpunt Kerkpad en Wandelnet betrokken zijn bij de omleiding. Dat is niet het geval, zo bleek ook nog eens tijdens de gemeenteraadsvergadering. Daarnaast is een omleiding geen oplossing voor het wangedrag van deze boer.
 • En opeens heeft de burgemeester het alleen nog maar over wandelaars en niet over fietsers. Wat is dat nu weer voor geks? Waarom mogen er nu ineens geen fietsers meer over het Kerkpad?

Ook tijdens de raadsvergadering blijft de burgemeester wandelaars en fietsers volkomen onterecht en feitelijk onjuist framen als mensen die de boer iets aandoen, in plaat van andersom.

We hopen dat de motie het begin is van een serieuze aanpak van het geweld en de intimidatie op het Kerkpad, dat de gemeenteraad de burgemeester houdt aan deze motie en dat we binnenkort weer veilig kunnen fietsen en wandelen over het Kerkpad.

We hebben naar aanleiding van de verschillende berichten in de media en onze nieuwsbrief enorm veel positieve reacties ontvangen. We gaan iedereen persoonlijk antwoorden, maar bij deze willen we iedereen bedanken voor alle steun, ook de financiële steun die het mogelijk maakt om juridische stappen te zetten.

Raadsleden vragen burgemeester dusdanig te handhaven dat het Kerkpad dagelijks toegankelijk is als openbare weg en dat de bedreigingen en intimidaties per direct stoppen

D66, CDA en de Stadspartij dienen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 januari een motie in (PDF) in waarin ze de burgemeester vragen dusdanig te handhaven dat het Kerkpad dagelijks toegankelijk is als openbare weg en dat de bedreigingen en intimidaties per direct stoppen. 

Verder vragen D66, CDA en de Stadspartij om het Meldpunt Kerkpad te laten participeren bij het oplossen van de problemen zodat er een veilig en leefbaar Kerkpad komt.

Tenslotte vragen de partijen aan de burgemeester om de gemeenteraad maandelijks te informeren over het verloop van het proces en de definitieve oplossing voor te leggen aan de gemeenteraad.

We hopen dat de motie de steun krijgt van de andere partijen in de gemeenteraad van Zutphen en er een einde komt aan de bedreigingen en intimidaties op en de blokkade van het Kerkpad.

Link: Motie Kerkpad veilig en leefbaar (PDF) .

Meldpunt dient klacht in bij gemeentelijke ombudsman

Het Meldpunt Kerkpad heeft een klacht ingediend bij de gemeentelijke ombudsman. Uit de vele recente meldingen van wandelaars en fietsers blijkt dat de burgemeester het recht op vrije en ongehinderde doorgang over het Kerkpad, een openbare weg, niet handhaaft.

Het Kerkpad is dagelijks geblokkeerd met tractoren, landbouwvoertuigen en auto’s. Verder worden wandelaars en fietsers bedreigd en wordt er met de tractor op ze ingereden. Deze week zijn er meerdere ernstige incidenten geweest.

In een jaar tijd zijn er ruim 100 (honderd!) meldingen van incidenten aan ons doorgegeven. Ondanks de vele meldingen wordt er door de burgemeester niet gehandhaafd. Daarom hebben we een klacht ingediend bij de gemeentelijke ombudsman.

Wat hebben die wandelaars en fietsers bij ons, bij de gemeente en bij de politie gemeld? Een kleine opsomming:

er is 48 keer met de trekker op mensen ingereden;

62 keer zijn wandelaars en fietsers compleet verrot gescholden en bedreigd;

57 keer was het Kerkpad, een openbare weg, geblokkeerd;

19 keer zijn mensen omgekeerd, omdat de boer dreigde hen wat aan te doen als ze door zouden lopen of fietsen;

53 keer kregen mensen met de nodige scheldkanonnades te horen ‘je mag hier niet komen, dit is een privé-weg’;

dan zijn er nog 26 andere incidenten gemeld; – mensen zijn gestalkt, er is met een geweer naar onschuldige voorbijgangers gezwaaid, hun mobiel is afgepakt, er is tegen fietsen van voorbijgangers getrapt, er zijn dieren mishandeld.

Burgemeester gaat op de stoel van de rechter zitten

We zijn van verschillende kanten benaderd met vragen over de stand van zaken op het Kerkpad. Dit naar aanleiding van wat de burgemeester daarover in verschillende media heeft gezegd. Daarom deze update.

 1. Wij zijn geen partij

In verschillende media wordt door de burgemeester de suggestie gewekt dat wij betrokken zijn bij de gesprekken over een omleiding. Dat is niet zo. We zijn op geen enkele manier betrokken. De burgemeester praat wel over ons, maar niet met ons.

2. Een omleiding: prima

Wij zijn in principe blij met een omleiding. Al is dat wel afhankelijk van hoe dat pad gaat lopen. Maar dat weten we niet, wij worden er niet bij betrokken. Ruim een jaar geleden hebben we al ingestemd met een omleiding. Maar de boer heeft een omleiding altijd tegen gehouden. Blijkbaar is hij van gedachten veranderd.
We zetten wel grote vraagtekens bij de reden van de omleiding, namelijk dat de boer zijn werk niet kan doen. Dat is nooit onderzocht. En wat ook vreemd is: de boer heeft van de gemeente vergunning gekregen om zijn stallen uit te breiden met als resultaat dat hij zijn nieuwe stal op de grens van het openbare Kerkpad heeft gebouwd. En daarna klaagt hij dat hij geen ruimte heeft om zijn werk te doen. Tja…

Verder vinden we het een schande dat de boer gewoon door mag gaan met het blokkeren van het Kerkpad en het bedreigen en intimideren van mensen. Er wordt niet opgetreden.

3. ….Maar een omleiding maakt geen einde aan de bedreigingen

Een omleiding betekent niet dat het afgelopen is met de bedreigingen en intimidaties aan het adres van wandelaars en fietsers. De boer bedreigt ook mensen op het andere deel van het Kerkpad (tussen Voorsterallee en het witte bruggetje), op de Voorsterallee en de Kapperallee. Hiertegen helpt alleen handhaven, maar dat is nu niet het sterkste punt van de burgemeester. De burgemeester heeft de situatie op het Kerkpad de afgelopen jaren volledig uit de hand laten lopen door niet in te grijpen.

4. Fietsers de dupe, als het aan de burgemeester ligt

De burgemeester wil het Kerkpad afsluiten voor fietsers. Fietsers mogen blijkbaar niet langer genieten van het Kerkpad. Volgens de burgemeester kunnen die best over de Voorsterallee. Nee burgemeester, dan kan niet. Op de Voorsterallee is de fietser vogelvrij; voor ouderen en kinderen van de basisschool is het Kerkpad een veilig alternatief. Wij vinden dan ook dat het pad open moet blijven voor wandelaars en fietsers.

5. Bevolking van Zutphen betaalt mee aan het nieuwe pad

We vinden het bespottelijk dat de bevolking van Zutphen moet meebetalen aan deze omleiding, waarvan alleen de boer profijt heeft. Het is belachelijk dat wij meer gemeentelijke belastingen moeten gaan betalen, omdat deze boer zijn zin moet krijgen. Dus: alleen een omleiding op kosten van de boer.

6. Burgemeester gaat op de stoel van de rechter zitten

Wij zijn geschokt door de woorden van burgemeester Vermeulen op Lokaal Gelderland. Ze suggereert dat onschuldige, nietsvermoedende wandelaars hetzelfde gewelddadige gedrag vertonen als deze boer, terwijl ze heel goed weet dat dat niet zo is.
De suggestie dat wandelaars zich misdragen, vinden we kwetsend, lasterlijk en volkomen misplaatst.
Verder gaat ze met deze opmerking ook nog eens op de stoel van de rechter zitten. De boer moet zich binnenkort nog voor de rechter verantwoorden voor zijn daden tegenover wandelaars. Door het gedrag van deze boer gelijk te stellen aan het gedrag van onschuldige wandelaars probeert ze invloed uit te oefenen op de rechtspraak en de publieke opinie. Stemmingmakerij. Zo laat je je als burgemeester wel van een hele slechte kant zien.

7. Super unieke zaak

De burgemeester noemt het Kerkpad een ‘super unieke zaak’. Daar zijn we het wel mee eens: dat een burgemeester het nalaat op te treden tegen iemand die mensen bedreigt en intimideert en de openbare weg blokkeert is inderdaad super uniek.
En dat ze daarna ook nog op de stoel van de rechter gaat zitten, maakt het nog unieker.

7. Wij gaan door

De omleiding is er nog lang niet. We weten niet hoe het pad gaat lopen. De boer gaat door met bedreigingen en intimidaties en elke dag is het Kerkpad geblokkeerd. En daar wordt niet tegen opgetreden. Daarom blijven we incidenten die bij ons gemeld worden publiceren.

Burgemeester, raadsleden, we zijn op weg naar de 100 (honderd ! ) incidenten

 • De boer gaat door met bedreigen en intimideren van wandelaars en fietsers en het blokkeren van het Kerkpad. Het is te triest voor woorden, maar we zijn op weg naar de honderd incidenten
 • Het zijn er in werkelijkheid nog veel meer, niet iedereen maakt er melding van.
 • Deze week meldde een wandelaar dat het Kerkpad op drie plekken geblokkeerd was.
 • Op 29 april 2020 hebben we een petitie aangeboden, onder andere aan de burgemeester en de gemeenteraad, waarin we vragen om een open en veilig Kerkpad. Ruim 500 mensen hebben de petitie ondertekend.
 • Naar aanleiding van de petitie krijgen we veel steunbetuigingen.
 • Maar zowel de burgemeesters als de gemeenteraad laten de boer gewoon doorgaan met bedreigen en het blokkeren van het pad.
 • Volgens politie en openbaar ministerie heeft burgemeester Annemieke Vermeulen de regie. Dus grijp in burgemeester!
 • We zijn zelf een onderzoek gestart naar de situatie op het Kerkpad. Waarom mag deze boer zijn gang gaan? Je kunt ons helpen met dit onderzoek.
 • Het Kerkpad is – nog steeds – een openbare weg. Dat heeft de gemeente bevestigd door het verzoek van de boeren om de weg af te sluiten niet te honoreren.
 • De boeren hebben bezwaar aangetekend tegen die beslissing.
 • De gemeente heeft daarna verschillende partijen uitgenodigd om opnieuw hun visie te geven over het al dan niet afsluiten van de weg.
 • Het Meldpunt Kerkpad is hiervoor niet uitgenodigd. Als formele reden is gegeven dat we geen rechtsvorm hebben. In andere gemeente is dat overigens geen enkele reden om direct betrokkenen niet uit te nodigen.
 • Die bezwaarprocedure loopt nu al maanden.
 • Intussen blijft het Kerkpad geblokkeerd en blijft de boer mensen bedreigen.

Boer heeft geen argumenten om Kerkpad af te sluiten en gaat maar door met geweld

Vanaf het moment dat de boer zich aan het Kerkpad vestigde, begonnen de bedreigingen en intimidaties; later volgden er ook blokkades. Eerst incidenteel, nu is het Kerkpad bijna elke dag geblokkeerd. Toen dat allemaal niet hielp om wandelaars en fietsers van de openbare weg te jagen, vroeg de boer de gemeente Zutphen om het Kerkpad af te sluiten.

Toen de gemeente dat verzoek afwees, begon de boer te roepen dat het Kerkpad van hem is en niet van de gemeente. En hij ging in beroep tegen het besluit van de gemeente.

Intussen hebben we het verzoek van de boer aan de gemeente om het Kerkpad af te sluiten kunnen inzien. We hebben het, inclusief aanvullende documenten, aan enkele deskundigen laten lezen.

Ze zijn eensluidend in hun oordeel: in het verzoek van de boer worden geen argumenten aangevoerd die afsluiting van het Kerkpad rechtvaardigen.

Daarnaast zijn de argumenten die de boer aanvoert voor zover mogelijk getoetst: kloppen de argumenten / feiten van de boeren? Het antwoord daarop: nee!

Dat weet de boer zelf ook; daarom is hij begonnen met het bedreigen en intimideren van wandelaars en fietsers en blokkeert hij de weg. Ook probeert hij voorbijgangers af te schrikken met allerlei borden met leugenachtige waarschuwingen. Burgemeester Annemieke Vermeulen van Zutphen staat dit criminele gedrag toe en laat de boer zijn gang gaan ten koste van onschuldige, nietsvermoedende wandelaars en fietsers.

Wordt vervolgd.

Pagina 1 van 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén