Vanaf het moment dat de boer zich aan het Kerkpad vestigde, begonnen de bedreigingen en intimidaties; later volgden er ook blokkades. Eerst incidenteel, nu is het Kerkpad bijna elke dag geblokkeerd. Toen dat allemaal niet hielp om wandelaars en fietsers van de openbare weg te jagen, vroeg de boer de gemeente Zutphen om het Kerkpad af te sluiten.

Toen de gemeente dat verzoek afwees, begon de boer te roepen dat het Kerkpad van hem is en niet van de gemeente. En hij ging in beroep tegen het besluit van de gemeente.

Intussen hebben we het verzoek van de boer aan de gemeente om het Kerkpad af te sluiten kunnen inzien. We hebben het, inclusief aanvullende documenten, aan enkele deskundigen laten lezen.

Ze zijn eensluidend in hun oordeel: in het verzoek van de boer worden geen argumenten aangevoerd die afsluiting van het Kerkpad rechtvaardigen.

Daarnaast zijn de argumenten die de boer aanvoert voor zover mogelijk getoetst: kloppen de argumenten / feiten van de boeren? Het antwoord daarop: nee!

Dat weet de boer zelf ook; daarom is hij begonnen met het bedreigen en intimideren van wandelaars en fietsers en blokkeert hij de weg. Ook probeert hij voorbijgangers af te schrikken met allerlei borden met leugenachtige waarschuwingen. Burgemeester Annemieke Vermeulen van Zutphen staat dit criminele gedrag toe en laat de boer zijn gang gaan ten koste van onschuldige, nietsvermoedende wandelaars en fietsers.

Wordt vervolgd.