We zijn van verschillende kanten benaderd met vragen over de stand van zaken op het Kerkpad. Dit naar aanleiding van wat de burgemeester daarover in verschillende media heeft gezegd. Daarom deze update.

  1. Wij zijn geen partij

In verschillende media wordt door de burgemeester de suggestie gewekt dat wij betrokken zijn bij de gesprekken over een omleiding. Dat is niet zo. We zijn op geen enkele manier betrokken. De burgemeester praat wel over ons, maar niet met ons.

2. Een omleiding: prima

Wij zijn in principe blij met een omleiding. Al is dat wel afhankelijk van hoe dat pad gaat lopen. Maar dat weten we niet, wij worden er niet bij betrokken. Ruim een jaar geleden hebben we al ingestemd met een omleiding. Maar de boer heeft een omleiding altijd tegen gehouden. Blijkbaar is hij van gedachten veranderd.
We zetten wel grote vraagtekens bij de reden van de omleiding, namelijk dat de boer zijn werk niet kan doen. Dat is nooit onderzocht. En wat ook vreemd is: de boer heeft van de gemeente vergunning gekregen om zijn stallen uit te breiden met als resultaat dat hij zijn nieuwe stal op de grens van het openbare Kerkpad heeft gebouwd. En daarna klaagt hij dat hij geen ruimte heeft om zijn werk te doen. Tja…

Verder vinden we het een schande dat de boer gewoon door mag gaan met het blokkeren van het Kerkpad en het bedreigen en intimideren van mensen. Er wordt niet opgetreden.

3. ….Maar een omleiding maakt geen einde aan de bedreigingen

Een omleiding betekent niet dat het afgelopen is met de bedreigingen en intimidaties aan het adres van wandelaars en fietsers. De boer bedreigt ook mensen op het andere deel van het Kerkpad (tussen Voorsterallee en het witte bruggetje), op de Voorsterallee en de Kapperallee. Hiertegen helpt alleen handhaven, maar dat is nu niet het sterkste punt van de burgemeester. De burgemeester heeft de situatie op het Kerkpad de afgelopen jaren volledig uit de hand laten lopen door niet in te grijpen.

4. Fietsers de dupe, als het aan de burgemeester ligt

De burgemeester wil het Kerkpad afsluiten voor fietsers. Fietsers mogen blijkbaar niet langer genieten van het Kerkpad. Volgens de burgemeester kunnen die best over de Voorsterallee. Nee burgemeester, dan kan niet. Op de Voorsterallee is de fietser vogelvrij; voor ouderen en kinderen van de basisschool is het Kerkpad een veilig alternatief. Wij vinden dan ook dat het pad open moet blijven voor wandelaars en fietsers.

5. Bevolking van Zutphen betaalt mee aan het nieuwe pad

We vinden het bespottelijk dat de bevolking van Zutphen moet meebetalen aan deze omleiding, waarvan alleen de boer profijt heeft. Het is belachelijk dat wij meer gemeentelijke belastingen moeten gaan betalen, omdat deze boer zijn zin moet krijgen. Dus: alleen een omleiding op kosten van de boer.

6. Burgemeester gaat op de stoel van de rechter zitten

Wij zijn geschokt door de woorden van burgemeester Vermeulen op Lokaal Gelderland. Ze suggereert dat onschuldige, nietsvermoedende wandelaars hetzelfde gewelddadige gedrag vertonen als deze boer, terwijl ze heel goed weet dat dat niet zo is.
De suggestie dat wandelaars zich misdragen, vinden we kwetsend, lasterlijk en volkomen misplaatst.
Verder gaat ze met deze opmerking ook nog eens op de stoel van de rechter zitten. De boer moet zich binnenkort nog voor de rechter verantwoorden voor zijn daden tegenover wandelaars. Door het gedrag van deze boer gelijk te stellen aan het gedrag van onschuldige wandelaars probeert ze invloed uit te oefenen op de rechtspraak en de publieke opinie. Stemmingmakerij. Zo laat je je als burgemeester wel van een hele slechte kant zien.

7. Super unieke zaak

De burgemeester noemt het Kerkpad een ‘super unieke zaak’. Daar zijn we het wel mee eens: dat een burgemeester het nalaat op te treden tegen iemand die mensen bedreigt en intimideert en de openbare weg blokkeert is inderdaad super uniek.
En dat ze daarna ook nog op de stoel van de rechter gaat zitten, maakt het nog unieker.

7. Wij gaan door

De omleiding is er nog lang niet. We weten niet hoe het pad gaat lopen. De boer gaat door met bedreigingen en intimidaties en elke dag is het Kerkpad geblokkeerd. En daar wordt niet tegen opgetreden. Daarom blijven we incidenten die bij ons gemeld worden publiceren.