• De boer gaat door met bedreigen en intimideren van wandelaars en fietsers en het blokkeren van het Kerkpad. Het is te triest voor woorden, maar we zijn op weg naar de honderd incidenten
 • Het zijn er in werkelijkheid nog veel meer, niet iedereen maakt er melding van.
 • Deze week meldde een wandelaar dat het Kerkpad op drie plekken geblokkeerd was.
 • Op 29 april 2020 hebben we een petitie aangeboden, onder andere aan de burgemeester en de gemeenteraad, waarin we vragen om een open en veilig Kerkpad. Ruim 500 mensen hebben de petitie ondertekend.
 • Naar aanleiding van de petitie krijgen we veel steunbetuigingen.
 • Maar zowel de burgemeesters als de gemeenteraad laten de boer gewoon doorgaan met bedreigen en het blokkeren van het pad.
 • Volgens politie en openbaar ministerie heeft burgemeester Annemieke Vermeulen de regie. Dus grijp in burgemeester!
 • We zijn zelf een onderzoek gestart naar de situatie op het Kerkpad. Waarom mag deze boer zijn gang gaan? Je kunt ons helpen met dit onderzoek.
 • Het Kerkpad is – nog steeds – een openbare weg. Dat heeft de gemeente bevestigd door het verzoek van de boeren om de weg af te sluiten niet te honoreren.
 • De boeren hebben bezwaar aangetekend tegen die beslissing.
 • De gemeente heeft daarna verschillende partijen uitgenodigd om opnieuw hun visie te geven over het al dan niet afsluiten van de weg.
 • Het Meldpunt Kerkpad is hiervoor niet uitgenodigd. Als formele reden is gegeven dat we geen rechtsvorm hebben. In andere gemeente is dat overigens geen enkele reden om direct betrokkenen niet uit te nodigen.
 • Die bezwaarprocedure loopt nu al maanden.
 • Intussen blijft het Kerkpad geblokkeerd en blijft de boer mensen bedreigen.