De gemeente Zutphen heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van een wandelpad om de Kerkpadboerderij. De kosten van de aanleg worden verhaald op de boer. De Kerkpadboer gaat, ondanks zijn veroordeling, gewoon door met het bedreigen en intimideren van voorbijgangers.

De gemeente gaat vanaf de Kapperallee een pad aanleggen, dat parallel loopt aan het bestaande Kerkpad, aan de andere kant van de knotwilgen, om de Kerkpadboerderij gaat en dan nog 125 meter parallel aan het Kerkpad blijft lopen om ongeveer in het midden van de twee boerderijen weer op het Kerkpad uit te komen.

De omleiding loopt over grond van de gemeente die door de Kerkpadboer wordt gepacht. De kosten van de aanleg van het pad worden op de boer verhaald via de pachtovereenkomst.

Het Meldpunt Kerkpad heeft geen inspraak gehad bij dit omleidingsplan. De gemeente heeft ons onlangs wel bijgepraat. In dat gesprek hebben we onder andere duidelijk gemaakt dat wij het vreemd vinden dat het Kerkpad afgesloten wordt voor fietsers.

Nog vreemder vinden we het dat iemand die mensen intimideert en bedreigt beloond wordt met een omleiding, terwijl hij de veroorzaker van de problemen is.

Volgens de gemeente wordt er door zowel boa’s als politie bijna dagelijks gecontroleerd of het Kerkpad open (d.w.z. niet geblokkeerd) en veilig is. Ondervind je problemen of word je bedreigd? Doe aangifte en laat het ons ook weten.

Wij blijven de veiligheid op zowel het oude als het nieuwe pad volgen.

Hieronder de tekeningen die bij de omgevingsvergunning behoren. Staar je vooral niet blind op de fraaie tekeningen en foto’s. Het zijn niet meer dan artist’s impressions. En het is nog maar de vraag of het zo uitgevoerd wordt.

Bezwaren tegen de omgevingsvergunning moeten voor 25 maart ingediend worden.

Hier de documenten:

  1. Aanvraag omgevingsvergunning wandelpad
  2. Overzicht kadastrale percelen
  3. Uitzettekening traject wandelpad
  4. Voorstel inrichting en beheer