De gemeenteraad van Zutphen heeft maandag (25 januari) met grote meerderheid van stemmen de motie ‘Kerkpad Warnsveld veilig en leefbaar’ aangenomen.

In de motie, een initiatief van D66, wordt de burgemeester gevraagd:

1. Dusdanig te handhaven dat het Kerkpad dagelijks toegankelijk is als openbare weg en bedreigingen en intimidaties per direct stoppen;
2. Het Meldpunt Kerkpad te erkennen als gesprekspartner en deze betrokken inwoners te laten participeren bij het oplossen van de problemen zodat er een veilig en leefbaar Kerkpad komt;
3. De gemeenteraad maandelijks te informeren over het verloop van het proces en de definitieve oplossing aan de raad voor te leggen.

We zijn ontzettend blij met de steun van de gemeenteraad. Want die steun is hard nodig. Tijdens de gemeenteraadsvergadering maandag bleek dat de burgemeester de afgelopen tijd zowel in de media als in de gemeenteraad verschillende verhalen heeft opgehangen die niet waar zijn:

  • Voor de camera van Omroep Gelderland, en ze heeft het ook tegen de raad en in andere media gezegd, liet de burgemeester onlangs weten dat de gemeente en de boer een overeenkomst gaan sluiten over een omleiding van het Kerkpad en dat de boer de kosten van die omleiding betaalt. Tijdens de raadsvergadering maandag bleek dat er helemaal geen overeenkomst is dat deze er ook niet komt. En, nu komt het, de gemeente Zutphen neemt de kosten van de omleiding voor zijn rekening.
  • Door drie jaar mensen te bedreigen krijgt deze boer het bij burgemeester en wethouders voor elkaar dat er een omleiding rond zijn boerderij komt en dat de gemeente Zutphen de rekening betaalt!
  • De burgemeester zegt in de media en in de gemeenteraad dat het Meldpunt Kerkpad en Wandelnet betrokken zijn bij de omleiding. Dat is niet het geval, zo bleek ook nog eens tijdens de gemeenteraadsvergadering. Daarnaast is een omleiding geen oplossing voor het wangedrag van deze boer.
  • En opeens heeft de burgemeester het alleen nog maar over wandelaars en niet over fietsers. Wat is dat nu weer voor geks? Waarom mogen er nu ineens geen fietsers meer over het Kerkpad?

Ook tijdens de raadsvergadering blijft de burgemeester wandelaars en fietsers volkomen onterecht en feitelijk onjuist framen als mensen die de boer iets aandoen, in plaat van andersom.

We hopen dat de motie het begin is van een serieuze aanpak van het geweld en de intimidatie op het Kerkpad, dat de gemeenteraad de burgemeester houdt aan deze motie en dat we binnenkort weer veilig kunnen fietsen en wandelen over het Kerkpad.

We hebben naar aanleiding van de verschillende berichten in de media en onze nieuwsbrief enorm veel positieve reacties ontvangen. We gaan iedereen persoonlijk antwoorden, maar bij deze willen we iedereen bedanken voor alle steun, ook de financiële steun die het mogelijk maakt om juridische stappen te zetten.