Niet meer.

Augustus vorig jaar hebben we zelf contact gezocht met de boer, de gemeente en de politie.
De gemeente nodigde ons toen uit voor een gesprek op het stadhuis. Het zijn uiteindelijk twee gesprekken geworden.
Daar zijn onder andere alternatieve routes besproken, mocht de boer daadwerkelijk zo veel overlast ervaren.
Wij wilden ook het agressieve en intimiderende gedrag van de boer bespreken, maar daar was geen ruimte voor op het stadhuis.

De maanden erna hebben we gesproken met wethouder Laura Werger en burgemeester Annemieke Vermeulen.
Volgens de wethouder waren de problemen op het Kerkpad een uit de hand gelopen burenruzie. Een wethouder met humor dus!
De burgemeester toonde zich betrokken bij voorbijgangers die bedreigd waren. Maar dat heeft niet geleid tot enige daadkracht, enig beleid, de boer gaat gewoon door met intimideren en bedreigen.

Onlangs hebben we aan de burgemeester gevraagd om gehoord te worden in de bezwarenprocedure die de boeren zijn begonnen naar aanleiding van het openblijven van het Kerkpad.
Dat verzoek is afgewezen omdat we geen rechtspersoon zijn. In veel gemeenten is het heel normaal om betrokken partijen die geen rechtspersoon zijn in dit soort procedures toch te horen.
Niet in Zutphen.