De gemeente Zutphen heeft naar aanleiding van de bezwaren van de boeren tegen het open houden van het Kerkpad een hoorzitting georganiseerd, waarin verschillende betrokkenen nog eens hun standpunt konden toelichten. Die hoorzitting bestond uit meerdere digitale bijeenkomsten, vanwege corona, omdat de boeren niet met andere partijen om tafel wilden.

Het Meldpunt Kerkpad is hiervoor niet uitgenodigd, omdat wij geen rechtspersoon zijn. Dat is in ieder geval de formele reden die ons is meegedeeld.

In gemeenteland is het vrij normaal om alle direct betrokken partijen uit te nodigen, rechtspersoon of niet, maar niet in Zutphen. Daar wordt een van de meest betrokken partijen buitenspel gezet.

Het Meldpunt Kerkpad heeft ervoor gezorgd dat de agressie van de boer openbaar werd. De gemeente beloont dat door ons buitenspel te zetten.

We hebben daarom besloten om in ieder geval via een petitie voor een open en veilig Kerkpad van ons te laten horen.