Helaas niet. We hebben verschillende keren geprobeerd met hen in gesprek te gaan. De laatste keer dat we de boeren uitgenodigd hebben voor een gesprek was begin april 2020. Maar ze weigeren elk contact. Ze praten wel over ons, schelden ons uit, maken ons zwart, maar willen niet met ons praten. Ook de ‘woordvoerder‘, die zelf belanghebbende is, wil niet met ons praten.

Zij hebben er blijkbaar geen enkel belang bij om ondanks de tegenstellingen, ondanks de steeds oplopende agressie, in gesprek te blijven en te proberen om een normale, menselijke manier met elkaar om te gaan. De boeren heeft maar een belang: koste wat het kost het afsluiten van het Kerkpad, een openbare weg.

Half augustus 2019 hebben we hem per brief uitgenodigd, met een kopie aan gemeente en politie. Ook daar heeft de boer niet op gereageerd. De gemeente heeft ons daarna uitgenodigd voor een mediation-bijeenkomst.

Er zijn afgelopen najaar (2019) twee bijeenkomsten geweest. Op de bijeenkomsten vinden we geen gehoor wanneer we over de intimidaties en bedreigingen willen spreken. De boer gaat door met het bedreigen en intimideren van mensen en het blokkeren van de weg.

De boeren hebben maar een belang, het afsluiten van het Kerkpad, een openbare weg. Ze hebben daarvoor een verzoek ingediend bij de gemeente. B&W hebben inmiddels besloten de weg niet aan de openbaarheid te onttrekken.

We hadden even de hoop dat de boer nu zijn gedrag wel zou aanpassen, maar de bedreigingen gaan gewoon door. En niemand doet iets.

Intussen hebben de boeren bezwaar aangetekend tegen het besluit van B&W om het Kerkpad open te houden. En gewoon de agressieve praktijken gewoon door …