Boer intimideert toeristen en blokkeert doorgang Kerkpad: welkom in gastvrij Zutphen !

De afgelopen weken heeft de boer op het Kerkpad en omgeving vakantiegangers lastig gevallen en bedreigd. Ook zijn er wandelaars met het nodige geschreeuw en gevloek teruggestuurd: ‘dit is mijn weg’.

Het is beschamend wat hier gebeurt. Burgemeester Annemieke Vermeulen gaat op vakantie, terwijl mensen die in Zutphen en omstreken op vakantie zijn lastig worden gevallen door een gewelddadige boer.

De burgemeester belooft al een jaar dat er een einde komt aan deze gewelddadigheden, maar de boer blijft gewoon bedreigen en intimideren. Als er een politie-agent wordt bedreigd door een boer op een trekker, dan wordt de betreffende boer meteen opgepakt. Als gewone burgers bedreigd worden door een boer op een trekker, dan wordt de desbetreffende boer geknuffeld en gepamperd door onze burgemeester en de burgers worden aan hun lot overgelaten.

We zijn diep teleurgesteld in de burgemeester. Maar ook in de gemeenteraad van Zutphen. Het is beschamend dat de gemeenteraad niet ingrijpt. De raadsleden tonen geen enkele interesse in het geweld dat zowel tegen hun eigen burgers als tegen vakantiegangers gebruikt wordt. Onze ‘volksvertegenwoordigers’ zijn te druk met hun eigen politieke spelletjes.

Voor het stadhuis en het politiebureau van Zutphen zijn onlangs zware bloembakken geplaatst om de gebouwen te beschermen tegen mensen die met hun auto of trekker de gevel willen rammen of naar binnen willen rijden. Intussen zijn de mensen die op het Kerkpad wandelen of fietsen vogelvrij.

Burgemeester, raadsleden, bescherm uw burgers! Treedt nu eindelijk eens op tegen dit geweld.

Burgemeester, doe er iets aan!

De boer gaat door met het bedreigen en intimideren van wandelaars en fietsers en het blokkeren van het Kerkpad. Citaat van de boer: ‘Dit is mijn weg, dat weet niemand bij de gemeente, maar het is mijn eigendom; het is mijn weg.

Gemeente, burgemeester en politie zijn op de hoogte van het gedrag van de boer. Toch kan hij daarmee doorgaan. Burgemeester, doe er iets aan, u hebt de regie.

Tien redenen waarom het Kerkpad open moet blijven – zonder barricades, bedreigingen en intimidaties

  1. Het Kerkpad is al ruim honderd jaar als pad in gebruik en al ruim een halve eeuw een geliefd pad voor bewoners van Warnsveld en Zutphen die het gebruiken als onderdeel van hun wandelrondje;
  2. Het Kerkpad is voor andere wandelaars de verbinding tussen stad en buitengebied;
  3. Het Kerkpad is van groot belang als uitloopgebied voor de bewoners van Warnsveld en Zutphen. Het is door de verharding toegankelijk voor mensen die minder goed ter been zijn of mensen die met een rollator of kinderwagen lopen;
  4. Het Kerkpad is onderdeel van regionale, lokale en landelijke wandelroutes;
  5. Een van de wandelroutes routes is er gekomen mede op initiatief van de gemeente Zutphen;
  6. De openbare ruimte in Nederland is van iedereen en niet van een toevallige pachter of eigenaar. Er zijn talloze voorbeelden van plaatsen waar agrarische bedrijfsvoering en recreatie prima samengaan. Dit Kerkpad was daar zelf een voorbeeld van, tot vier jaar geleden…;
  7. Volgens de omgevingsvisie van de provincie Gelderland moet het gebied deel uitmaken van een beweegvriendelijke leefomgeving. Uit onderzoek van NBTC (Nationaal Bureau voor Toerisme) blijkt dat wandelen steeds populairder aan het worden is, onder andere omdat steeds duidelijker is dat het bijdraagt aan een goede gezondheid;
  8. Aantrekkelijke, toegankelijke en veilige routes zijn een belangrijke motivatie voor mensen om – vanuit huis – te gaan wandelen. Haal je routes weg uit de woonomgeving of maak je ze minder aantrekkelijk, toegankelijk of veilig dan leidt dat ertoe dat mensen minder snel een gezondheidsbevorderende wandeling gaan maken / actief bewegen;
  9. Toen de boer zich vier jaar geleden op het Kerkpad vestigde, wist hij dat er een openbaar pad over het erf liep;
  10. Barricades, bedreigingen en intimidaties zijn geen argument om een geliefd wandelpad af te sluiten.

Petitie voor open en veilig Kerkpad aangeboden

De petitie voor een open en veilig Kerkpad is woensdag 29 april aangeboden aan burgemeester Annemieke Vermeulen van Zutphen, de gemeenteraad van Zutphen, John Berends, commissaris van de Koning van Gelderland, de leden van Provinciale Staten van Gelderland, Oscar Dros, hoofdcommissaris van politie Oost-Nederland en aan John Lucas, hoofdofficier van justitie Oost-Nederland.

Ruim 500 mensen hebben de petitie voor een open en veilig Kerkpad in Zutphen ondertekend.

Sinds bijna drie jaar worden wandelaars en fietsers op het Kerkpad tussen Kapperallee en Wijnhofstraat structureel lastig gevallen. Voorbijgangers worden weggestuurd, weggejaagd, met de trekker achterna gezeten, gestalkt, met een buks bedreigd, beschimpt, bedreigd door middel van  gescheld en getier, klem gereden, enzovoorts. Daarnaast wordt het Kerkpad continu geblokkeerd door trekkers en landbouwvoertuigen.

Het Kerkpad is al ruim honderd jaar als pad in gebruik en is onderdeel van meerdere regionale en landelijke wandelroutes.

Het Kerkpad is van groot belang als uitloopgebied voor de bewoners van Warnsveld en Zutphen. Het is door de verharding toegankelijk voor mensen die minder goed ter been zijn of  mensen die met een rollator of kinderwagen lopen.

Bewoners hebben recht op een fatsoenlijke mogelijkheid om ommetjes te kunnen maken. Bewegen en gezondheid zijn in het beleid belangrijke onderwerpen. Volgens de omgevingsvisie van de provincie Gelderland moet het gebied deel uitmaken van een beweegvriendelijke leefomgeving.

De ondertekenaars roepen via de petitie op ervoor te zorgen dat wandelaars en fietsers – niet gehinderd door barricades, bedreigingen en intimidatie – gebruik kunnen blijven maken van het Kerkpad.

Help ons met onderzoek naar agressie op het Kerkpad

Kerkpad ZutphenMeldpunt Kerkpad is een onderzoek begonnen naar de situatie op het Kerkpad.
Aanleiding is de voortdurende agressie tegen wandelaars en fietsers èn het slappe optreden van gemeente en politie hiertegen. Voorbijgangers op het Kerkpad en omliggende wegen zijn al drie jaar vogelvrij omdat gemeente en politie nauwelijks optreden tegen de agressie en intimidatie van de betreffende boer.

Dat roept bij iedereen veel vragen op, zoals bijvoorbeeld:

– Hoe is het mogelijk dat iemand al drie jaar door kan gaan met dit gedrag?

– Hoe is het mogelijk dat iemand bijna dagelijks het Kerkpad, een openbare weg, kan blokkeren?

– Waarom wijst de burgemeester naar de politie en de politie naar de burgemeester als we vragen om op te treden?

– Vechten de boeren en de gemeente een conflict uit over de rug van wandelaars en fietsers?

– Wat zijn de werkelijke motieven van de boeren en van de gemeente?

En zo zijn er nog veel meer vragen. We roepen je hulp in bij het vinden van antwoorden op die vragen. Want van de gemeente en de politie krijgen we die antwoorden niet. En de boer wil niet met ons in gesprek. Daarom gaan we proberen de antwoorden op de vele vragen op een andere manier boven water te krijgen.

We beginnen met het verzamelen van een aantal urgente vragen die bij veel mensen leven en waarop we daarna samen het antwoord gaan zoeken.

Vertrouwelijk

Iedereen kan helpen door zijn of haar vragen en antwoorden met ons te delen via het contactformulier. Mocht je daarop prijs stellen, dan wordt je bijdrage vertrouwelijk behandeld. Ook tips zijn welkom en ook daar geldt: vertrouwelijkheid staat voorop. Mocht je weten waar we het antwoord kunnen vinden, of mocht je het antwoord zelf hebben, dan houden we ons natuurlijk ook aanbevolen.

Andere meldingen

Daarnaast maken we gebruik van de meldingen die we hebben ontvangen. Behalve de incidenten zijn er ook andere meldingen binnengekomen. Die hebben we tot nu toe altijd terzijde geschoven – het ging ons om de agressie tegen voorbijgangers en de blokkade van de openbare weg.

Maar gezien het onveranderde gedrag van de boeren en het slappe optreden van burgemeester Vermeulen en de politie nemen we alles mee in ons onderzoek. De situatie is er serieus genoeg voor.

Alle vragen worden op deze website gepubliceerd en daarna gaan we met iedereen die wil bijdragen, op zoek naar de antwoorden. Ook onze zoektocht en de antwoorden die we vinden worden gepubliceerd op deze website.

Pagina 2 van 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén