D66, CDA en de Stadspartij dienen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 januari een motie in (PDF) in waarin ze de burgemeester vragen dusdanig te handhaven dat het Kerkpad dagelijks toegankelijk is als openbare weg en dat de bedreigingen en intimidaties per direct stoppen. 

Verder vragen D66, CDA en de Stadspartij om het Meldpunt Kerkpad te laten participeren bij het oplossen van de problemen zodat er een veilig en leefbaar Kerkpad komt.

Tenslotte vragen de partijen aan de burgemeester om de gemeenteraad maandelijks te informeren over het verloop van het proces en de definitieve oplossing voor te leggen aan de gemeenteraad.

We hopen dat de motie de steun krijgt van de andere partijen in de gemeenteraad van Zutphen en er een einde komt aan de bedreigingen en intimidaties op en de blokkade van het Kerkpad.

Link: Motie Kerkpad veilig en leefbaar (PDF) .