We krijgen regelmatig de vraag ‘Waarom grijpt de burgemeester niet in?’ Dat weten we niet. En het is heel curieus. Burgemeester Annemieke Vermeulen is verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid en handhaving. Zowel politie als openbaar ministerie wijzen naar de burgemeester: ‘zij heeft de regie’.

We hebben de burgemeester de meldingen van de incidenten doorgegeven. Daarnaast hebben wandelaars aangifte gedaan bij de politie en zich ook bij de gemeente gemeld. We hebben haar de petitie overhandigd.


Loze beloften

In februari 2020 is er een gesprek geweest met de burgemeester. In dat gesprek zegt de burgemeester dat ze ons op de hoogte zal houden van de ontwikkelingen op het Kerkpad. Verder zegt ze toe uit te zoeken hoe het mogelijk is dat een vervelend, gewelddadig incident op het Kerkpad niet heeft geleid tot een aangifte bij het Openbaar Ministerie. We hebben nooit meer iets van de burgemeester gehoord. Ze praat wel over ons, maar niet met ons.

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Zutphen kan er strafrechtelijk opgetreden worden tegen de boer. Ook heeft de burgemeester verschillende bevoegdheden / mogelijkheden om zelf op te treden.

Moreel kompas

We hebben de burgemeester, maar ook de raadsleden, al meerdere keren gewaarschuwd dat dit uit de hand loopt. Maar er wordt niet opgetreden en kan de boer doorgaan met het blokkeren van de weg, mensen bedreigen en intimideren. Door niet in te grijpen, beloont de burgemeester crimineel gedrag. Het moreel kompas van de gemeente Zutphen is duidelijk van slag.

Eigen taken en bevoegdheden

De burgemeester heeft een aantal zelfstandige taken en bevoegdheden. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters zegt het als volgt:

‘Zo is de burgemeester verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde. De burgemeester kan optreden tegen overtredingen van wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de openbare orde. Aan de burgemeester is hiervoor diverse bevoegdheden toegekend die het hem mogelijk maken de veiligheid in de gemeente te versterken. Het zijn bevoegdheden die te maken hebben met het tegengaan van overlast, ordeverstoringen, het voorkomen van gevaar en het waarborgen van een ordelijk verloop van het dagelijks leven.

De burgemeester is voorts lid van het bestuur van de veiligheidsregio en heeft het gezag over de politie, wanneer deze optreedt in het kader van de handhaving van de openbare orde en hulpverlening.’

Nederlands genootschap van burgemeesters