De boeren noemen verschillende redenen, op verschillende momenten, afhankelijk van wie ze spreken:

 • Aansprakelijkheid – de boeren vrezen aansprakelijkheid als een wandelaar op de openbare weg zijn been breekt;
 • Bedrijfsvoering – de boeren zeggen hun werk niet te kunnen doen als er wandelaars of fietsers passeren over de openbare weg – volgens hen passeren er ‘non-stop’ wandelaars;
 • Overlast – als we de boeren moeten geloven, is het Kerkpad een van de meest criminele straten van Nederland. (Wij kunnen het niet terugvinden in de misdaadcijfers van Zutphen.)
 • Neospora-virus – de boer zegt dat meerdere koeien van hem kampen met het Neospora-virus. De boer beschuldigt wandelaars op het Kerkpad verantwoordelijk te zijn voor de besmetting met dat virus. Volgens Royal GD, de Gezondheidsdienst voor dieren, zijn honden van burgers oorzaak nummer drie als het gaat om oorzaken van Neospora-besmettingen. De belangrijkste oorzaak is de overdracht van koe op kalf tijdens de dracht. Op nummer twee staat de eigen boerderijhond. Royal GD: ‘Iedere hond is een risico, dus het is belangrijk om honden weg te houden bij de koeien, maar de besmettingsroute van Neospora verloopt in veruit de meeste gevallen van moederkoe op kalf.’

Wat de boeren niet zeggen:

 • Is dat ze zich willens en wetens op die plek aan de stadsrand hebben gevestigd, wat consequenties heeft voor de bedrijfsvoering. Er wonen nu eenmaal veel mensen in de buurt, er moet dus geboerd worden in een stedelijk uitloopgebied;
 • Is dat ze wisten dat de weg openbaar is;
 • Is dat de waarde van hun onroerend goed aanzienlijk stijgt als er geen weg meer over zijn land loopt.

Ze hebben dus een groot economisch belang.

Wat de gemeente niet zegt:

 • Is dat de gemeente zelf een van de initiatiefnemers is van een wandelroute (Wandelroute De Hoofdige Boer, onderdeel van het Hanzestedenpad) die over het Kerkpad loopt;
 • Dat de gemeente zelf partij is: het gaat over een openbare weg en de gemeente is eigenaar van een groot deel van de weilanden die aan de boer verpacht worden;
 • Dat bewoners het recht hebben op een fatsoenlijke mogelijkheid om ommetjes vanuit de wijk te kunnen maken. Bewegen en gezondheid zijn in het beleid belangrijke onderwerpen. Het gebied moet onderdeel uitmaken van een beweegvriendelijke leefomgeving. Kijk bijvoorbeeld naar de omgevingsvisie van de provincie Gelderland;
 • Dat de gemeente, lees de burgemeester, niet ingrijpt en de boer gewoon door mag gaan met zijn intimiderende en gewelddadige gedrag. En dat al ruim twee jaar lang!